xe quá khổ quá tải

Xử lý xe quá khổ, quá tải trên tuyến đường Hồ Chí Minh

Tuyến đường Hồ Chí Minh qua tỉnh Hòa Bình là cung đường đẹp, hiện đại với bốn làn xe lưu thông. Lưu lượng phương tiện tham gia giao thông ngày một gia tăng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của địa phương.

Đơn vị khai thác, bảo trì đường cao tốc có quyền từ chối xe quá khổ, quá tải

Bộ GTVT vừa ban hành thông tư hướng dẫn về quản lý, khai thác và bảo trì đường cao tốc với nhiều quy định nghiêm ngặt.