vì nước quên thân vì dân phục vụ

Những tấm gương Cảnh sát ‘Vì nước quên thân, vì dân phục vụ’

Là lực lượng trọng yếu của Đảng, Nhà nước, nhân dân, 53 năm - chặng đường lịch sử vẻ vang, những chiến sĩ Cảnh sát nhân dân phát huy truyền thống anh hùng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc, lập nên những chiến công, thành tích xuất sắc trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự đất nước, nỗ lực vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Hội thi “CAND làm theo lời Bác, vì nước quên thân vì dân phục vụ”

Trong hai ngày 28 và 29/11 tại Nghệ An, Tuổi trẻ Cụm thi đua số 5 - Bộ Công an đã tổ chức Hội thi “Công an nhân dân làm theo lời Bác, vì nước quên thân, vì dân phục vụ". Đến dự và chỉ đạo Hội thi có Trung tướng Nguyễn Xuân Mười, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL - CAND, Trưởng Ban tổ chức hội thi; lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an, Công an các tỉnh Cụm thi đua số 5.