tình huống giao thông

Phát động cuộc thi “Giao thông học đường” năm học 2017-2018

Chiều 15-12, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động cuộc thi “Giao thông học đường” năm học 2017-2018.

Hiệu quả từ mô hình “Hộ gia đình tuyên truyền về an toàn giao thông”

Triển khai thí điểm từ năm 2014, mô hình “Thăm hộ gia đình tuyên truyền về ATGT” tại Trường THPT Việt Yên số 2, tỉnh Bắc Giang đang được nhân rộng ra toàn bộ các trường học trên địa bàn. Đây được coi là mô hình hiệu quả khi huy động được lực lượng động lực đông đảo học sinh làm tuyên truyền viên ATGT.