tấn công phụ nữ

Dùng bình hơi cay xịt vào mặt phụ nữ để cướp tài sản

Mua một bình xịt hơi cay trên mạng với mục đích “phòng thân”, nhưng sau đó Sỹ đã cùng bạn sử dụng để uy hiếp, tấn công phụ nữ đi trên đường vắng để cướp, cướp giật tài sản