Theo đó, hằng năm, các hồ Hủa Na và Cửa Đạt trên lưu vực sông Mã phải vận hành theo thứ tự ưu tiên. Cụ thể, trong mùa lũ, phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình thủy điện Hủa Na, Cửa Đạt; đảm bảo mực nước sông Chu tại Xuân Khánh không vượt quá cao trình 13,71m với mọi trận lũ; đảm bảo hiệu quả cấp nước và phát điện.

Trong mùa cạn, phải đảm bảo an toàn công trình; đảm bảo dòng chảy tối thiểu trên sông và nhu cầu sử dụng nước ở hạ du; đảm bảo hiệu quả phát điện.

Trong thời kỳ mùa lũ, khi chưa tham gia vận hành chống lũ cho hạ du, mực nước các hồ chứa không được vượt mức nước cao nhất trước lũ (đối với hồ Cửa Đạt là 110m, hồ Hủa Na là 235m).

Theo quy trình, mùa lũ được tính từ ngày 1/7 đến ngày 30/11; mùa cạn từ ngày 1/12 đến ngày 30/6 năm sau.

H.Ly