suýt tai nạn

Bị giật dây chuyền vàng, 2 mẹ con suýt tai nạn

Hiếu kè sát xe chị C. để cho Hải ngồi sau giật mạnh sợi dây chuyền. Rất may hai mẹ con chị C. kịp thời giảm ga nên không té ngã xuống đường.