nhân sự đại hội

“Hạt giống đỏ” kế cận (phần 2)

Như đánh giá của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Đại hội XIII của Đảng không chỉ đề ra phương hướng, kế hoạch 5 năm (2021-2026) mà phải có tầm nhìn dài hạn, đến 2030 (100 năm thành lập Đảng) và định hướng đến 2045 (100 năm thành lập nước). Do đó, việc lựa chọn nhân sự cho Đại hội, nhất là với “hạt giống đỏ” càng có ý nghĩa chiến lược cho cả chặng đường dài phía trước.

Danh sách để Đại hội bầu vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XII được hình thành từ 2 nguồn

Bước sang ngày làm việc thứ 5 (25-1), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục làm việc tại Đoàn về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, nghiên cứu danh sách nhân sự do Ban Chấp hành Trung ương khóa XI đề cử.

Đại hội thông qua danh sách ứng cử, đề cử và trường hợp xin rút

Sáng nay (25-1), Đoàn Chủ tịch thông báo tổng hợp danh sách ứng cử, đề cử nhân sự bổ sung Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đến các đoàn đại biểu.

Nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII có cơ cấu 3 độ tuổi

Chiều 23-1, các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam đều nhất trí cao (100%) với báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI trình Đại hội XII.