nhà máy sản xuất

Nhà máy sản xuất điện thoại, ô tô, tã lót chuyển sang làm khẩu trang

Chuyển đổi dây chuyền sang làm khẩu trang là cách mà các nhà máy sản xuất điện thoại, ô tô, tã lót làm để "sống sót" giữa tâm bão dịch Covid-19.

Nhà máy sản xuất thuốc thú y có nhiều sai phạm

Đoàn thanh tra đã tiến hành niêm phong toàn bộ nguyên liệu và các sản phẩm thuốc thú y tại Công ty Cổ phần Công nghệ sinh học Thú y tại phường Biên Giang, quận Hà Đông, TP Hà Nội.