ngành Tuyên giáo

Đẩy mạnh công tác tuyên giáo trong Công an nhân dân

Chiều 24/7, trong không khí toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ra sức thi đua lập thành tích chào mừng 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam..., Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức gặp mặt Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 – 1/8/2020).

Nâng cao hiệu quả công tác Tuyên giáo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tình hình mới

Ngày 29-12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác ngành tuyên giáo năm 2015; 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội XI của Đảng; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2016. 

Trang trọng Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng

Ngày 1/8, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 -1/8/2020).

Tổ chức tốt công tác tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XII của Đảng

Nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của toàn ngành Tuyên giáo trong năm 2015 là tập trung chỉ đạo và tổ chức tốt công tác tuyên truyền về đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng…