lừa đảo nợ cước

Lừa đảo nợ cước điện thoại đang chuyển từ phố về nông thôn

Thống kê từ đầu năm 2014 đến nay, chỉ riêng trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đã có khoảng 200 người bị lừa qua điện thoại bằng chiêu thức trên, với tổng số tiền thiệt hại lên đến 30 tỷ đồng.