kỷ luật trong Đảng

Tổng kết Chương trình hành động số 25 tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XI)

Ngày 2-12, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình hành động số 25 tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI...