ký cam kết đảm bảo toàn khi tham gia giao thông

Ký cam kết an toàn giao thông đường bộ ở địa bàn “nóng” về tai nạn

Trước thực trạng TTATGT trên địa bàn có nhiều diễn biến phức tạp, Công an huyện Đại Lộc đã tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức pháp luật giao thông, tổ chức ký cam kết an toàn khi tham gia giao thông đối với các lái xe, chủ doanh nghiệp vận tải, doanh nghiệp taxi, chủ mỏ cát đang hoạt động trên địa bàn.