dự án BOT giao thông

Chính phủ ban hành Nghị quyết về BOT giao thông

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 83/NQ-CP triển khai thực hiện Nghị quyết số 437/NQ-UBTVQH14 ngày 21-10-2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) về một số nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về đầu tư và khai thác các công trình giao thông theo hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT).

Bộ Tài chính giải thích việc bác đề nghị lùi thời hạn tăng phí đối với 23 trạm thu phí BOT

Ngày 7-1, Bộ Tài chính đã chính thức có phản hồi các ý kiến cho rằng phí đường bộ đối với dự án về đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT), do Bộ Tài chính đưa ra quá cao.