đói thuốc

Cướp cạn vì đói thuốc

Hai kẻ ‘đói thuốc’ bất ngờ giật chiếc điện thoại của chị Hằng khi chị này đang ngồi bấm máy trước cửa hàng tạp hóa.