đại học ngoài công lập

Đề xuất xây dựng luật phá sản riêng cho các đại học ngoài công lập

Đó là đề xuất của GS Hoàng Xuân Sính, Chủ tịch HĐQT trường Đại học Thăng Long Hà Nội tại hội thảo sửa đổi các luật giáo dục do Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam tổ chức. 

Trường đại học dân lập đầu tiên tham gia tuyển sinh theo nhóm trường

Trường Đại học (ĐH) Thăng Long Hà Nội vừa quyết định tham gia tuyển sinh theo nhóm GX, nâng tổng số trường tham gia vào nhóm GX lên 11 thành viên.