cơ quan bí mật

Mỹ chuẩn bị thành lập cơ quan ngăn chặn ảnh hưởng của Nga

Hạ viện Mỹ vừa thông qua một dự luật cho phép thành lập một cơ quan liên bộ mới nhằm ngăn chặn ảnh hưởng chính trị “bí mật” của Nga ở mức độ toàn cầu.