cách mạng Cuba

Hiến pháp mới của Cuba và những chỉ dấu cải cách mạnh mẽ

Các thay đổi cơ bản trong Dự thảo Hiến pháp mới của Cuba được kỳ vọng sẽ tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho những cải cách đã và đang được thực hiện tại Cuba trong bối cảnh còn tồn tại nhiều bất cập giữa hệ thống luật pháp hiện hành với một nền kinh tế đã cởi mở hơn của quốc đảo nằm trên vùng biển Caribean này.

Lãnh tụ Cuba Fidel Castro – Chưa bao giờ thiếu ý chí!

Trong những ngày này, người dân Cuba và một số nước Nam Mỹ đã tổ chức nhiều hoạt động khác nhau để chào mừng ngày sinh nhật lần thứ 90 của lãnh đạo phong trào cách mạng Cuba Fidel Castro (13/8), vị lãnh tụ cách mạng kiệt xuất của thế giới, người đã cống hiến cuộc đời mình cho lý tưởng tự do và giải phóng dân tộc cao đẹp.