bằng đại học giả

Ngang nhiên rao bán bằng đại học giả trên mạng với giá 1 triệu đồng!

Nam thanh niên lập fanpage "làm bằng đại học", sau đó rao bán các loại bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng, chứng chỉ giả với giá tiền từ 1 đến 30 triệu đồng.