bậc thang

Đề xuất cải tiến biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc thang gồm 5 bậc

Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi các bộ ngành lấy ý kiến về phương án cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt với 5 bậc giá nhằm khuyến khích sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả và công bằng xã hội, đồng thời đơn giản trong áp dụng nhằm bảo vệ cho đa số khách hàng.

Chủ tịch EVN: Sẽ họp bàn về việc gộp các bậc thang tính giá điện

Chủ tịch EVN cho hay, ông đang yêu cầu tập hợp lại các số lượng, tỷ lệ khách hàng cũng như giá trị chi phí khách hàng trả từng bậc thang để cân đối cụ thể. "Chiều mai Cục Điều tiết điện lực sẽ họp cùng EVN vấn đề này", ông Dương Quang Thành nói.