Voọc mũi hếch

Vingroup công bố Chương trình Bảo tồn Động vật Vinpearl Safari

Tập đoàn Vingroup vừa công bố thành lập “Chương trình Bảo tồn Động vật Vinpearl Safari”. Chương trình này sẽ thực hiện các dự án nghiên cứu và bảo tồn động vật; Xây dựng chương trình giáo dục bảo tồn; Xây dựng mối quan hệ đối tác bảo tồn; và Thành lập Quỹ Bảo tồn Động vật Vinpearl Safari với định hướng trở thành chương trình nghiên cứu và bảo tồn động vật tiêu biểu của Việt Nam.