VITM 2016

Các hiệp hội, câu lạc bộ liên kết nhằm kích cầu du lịch

Trong khuôn khổ hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam (VITM) 2016 đã diễn ra các lễ ký kết giữa các điểm đến nhằm đưa ra những sản phẩm dịch vụ tốt nhất.