Thiền viện Tây Thiên

Công trình kiến trúc, mỹ thuật độc đáo với thông điệp hòa bình

Với chiều cao 49m, kích thước 47,4x38,6m, bằng 35.292 tấn khối đá hoa cương và cẩm thạch, nặng khoảng 4 vạn tấn, đại tượng Phật Quốc thái dân an (QTDA) xây dựng tại Thiền viện Tây Thiên (Vĩnh Phúc) sẽ là pho tượng Phật ngồi bằng đá lớn nhất Đông Nam Á.

Hội thảo khoa học về Đại tượng Phật Quốc thái dân an Phật đài ở Thiền viện Tây Thiên

Quốc thái dân an Phật đài (QTDAPĐ) là một công trình mang tầm vóc quốc gia và quốc tế, dự kiến sẽ được xây dựng tại Thiền viện Tây Thiên. Vì là pho tượng Phật ngồi bằng đá lớn nhất Đông Nam Á, lại đặt tại một trong các trung tâm Phật giáo lớn nhất Việt Nam, nên việc xây dựng đòi hỏi phải tránh những sai sót chủ quan, tư duy chưa chính xác.