Kẻ chết người bị thương

Sau cuộc nhậu, người chết kẻ đi tù

Sau cuộc nhậu, giữa Y Ốt Niê BKrông và Y Sai Êban xảy ra mâu thuẫn chỉ vì chuyện thách thức đánh nhau.  Y Ốt Niêl BKrông dã dùng gậy đánh nhiều nhát vào người Y Sai Êban làm nạn nhân tử vong sau đó.