GS.TS Trương Giang Long

Công bố quyết định nghỉ công tác chờ hưu trí đối với Thiếu tướng, GS.TS Trương Giang Long

Bộ Công an đã tổ chức Lễ công bố và trao quyết định nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí của Bộ trưởng Bộ Công an đối với Thiếu tướng, GS.TS, Nhà giáo ưu tú Trương Giang Long, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND, Giám đốc Học viện Chính trị CAND.

Nhận diện mưu đồ đòi phi chính trị hóa lực lượng vũ trang của các thế lực thù địch2

LTS: Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) nêu rõ một trong 9 biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” là: “Phủ nhận vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng vũ trang; đòi “phi chính trị hóa” Quân đội và Công an; xuyên tạc đường lối quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân; chia rẽ Quân đội với Công an; chia rẽ nhân dân với Quân đội và Công an”.

Khẳng định “thương hiệu” bằng những sản phẩm khoa học chất lượng

Với tập thể cán bộ, giảng viên, học viên các hệ đào tạo của Học viện Chính trị CAND thì ngày 1-3 là một dấu mốc đầy ý nghĩa, đánh dấu sự trưởng thành của Học viện...

Nói chuyện chuyên đề "Tư tưởng Hồ Chí Minh với phụ nữ"

Ngày 14-10, BCH Hội phụ nữ Tổng cục Chính trị CAND đã tổ chức Mít tinh kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam và nghe nói chuyện Chuyên đề "Tư tưởng Hồ Chí Minh với phụ nữ".

Tổng cục Chính trị CAND làm việc với Học viện Chính trị CAND

Học viện Chính trị CAND có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc xây dựng cán bộ chuyên trách xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền nhà nước trong CAND...

Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Đoàn

Trong khuôn khổ lớp tập huấn cán bộ Đoàn Tổng cục Chính trị Công an nhân dân (CAND) năm 2015, sáng 21/4, các cán bộ Đoàn chủ chốt các đơn vị trực thuộc Tổng cục, các học viện, trường CAND đã được GS.TS Trương Giang Long, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND kiêm Giám đốc Học viện Chính trị CAND truyền đạt những nội dung về Hội nghị Trung ương 10; công tác tuyên truyền, giáo dục, định hướng tư tưởng cho đoàn viên thanh niên và vai trò của thanh niên trong tình hình hiện nay. 

Sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của Cách mạng Việt Nam

Thành quả vĩ đại của dân tộc, của đất nước ta trong hơn tám thập kỷ qua gắn liền với vai trò và năng lực lãnh đạo của Đảng. Thực tế lịch sử đã chứng minh, Đảng Cộng sản Việt Nam tồn tại và hoạt động vì một mục tiêu duy nhất là độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội, làm tất cả chỉ vì hạnh phúc, quyền sống, quyền tự do và làm chủ của nhân dân - đó là một Đảng cách mạng chân chính, là đạo đức, là văn minh...
« Trước1 Sau »