Fatima Elomar

Vợ chiến binh IS phải hầu tòa

Fatima Elomar vợ của một chiến binh IS đã thú nhận tội hỗ trợ khủng bố tại tòa địa phương Trung tâm Dowing, Sydney vào hôm nay (16/11).