Công an huyện Thiệu Hóa

Bắt nhóm thanh niên nửa đêm ra cánh đồng sử dụng ma túy

Để trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, sau khi chế tạo được dụng cụ và mua được ma túy, cả nhóm kéo nhau ra một mương nước thuộc cánh đồng Đỗ, ở thị trấn Thiệu Hóa và cùng nhau sử dụng ma túy...