Chương trình hành động số 25

Đảng bộ Công an Trung ương đi đầu trong quán triệt, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)

Đó là đánh giá của đồng chí Mai Thế Dương, Ủy viên TW Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại  Hội nghị tổng kết Chương trình hành động số 25 tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" và tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng, nhiệm kỳ 2010 – 2015 do Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức ngày 2-12.

Tổng kết Chương trình hành động số 25 tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XI)

Ngày 2-12, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình hành động số 25 tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI...