Bộ Công an

Cụm thi đua số 12 – Bộ Công an ký kết giao ước thi đua Vì ANTQ

Cảnh sát PCCC-CNCH 8 địa phương thuộc cụm thi đua số 12 đã tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua Vì An ninh Tổ quốc năm 2018.

Đấu tranh chống các quan điểm, luận điệu xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh

Ngày 12-1, tại Học viện Chính trị CAND, Tiểu ban lý luận về xây dựng lực lượng CAND của Bộ Công an đã tổ chức hội thảo khoa học "Đấu tranh chống các quan điểm, luận điệu xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh", với sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo Hội đồng lý luận Trung ương; các nhà khoa học, tướng lĩnh của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng; các giáo sư, phó giáo sư của các viện nghiên cứu, trường đại học...