Bà Triệu

Bệnh nhân COVID-19 ở Sân bay Vân Đồn ăn tối tại nhà hàng ở Hà Nội

Bệnh nhân COVID-19 là nhân viên làm việc tại Sân bay Quốc tế Vân Đồn có hành trình di chuyển nhiều nơi, trong đó có ăn tối tại nhà hàng ở Bà Triệu, Hà Nội và đến nhà bạn ở Tứ Liên, Tây Hồ.

Xây dựng một lớp thanh niên mới có tâm, có trí, có tài, có tính tự trọng và tự chủ

(Phát biểu của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam)