Trong  chín tháng qua, Quỹ “Vì người nghèo” thành phố đã tiếp nhận được hơn hai tỷ đồng, góp phần cùng các địa phương hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 91 căn nhà đại đoàn kết; hỗ trợ giống, vốn, tư liệu sản xuất cho 90 hộ; trao 9700 xuất quà nhân dịp ngày lễ, Tết nguyên đán; hỗ trợ đột xuất hàng trăm trường hợp; hỗ trợ khám, chữa bệnh cho hơn 400 người nghèo, hoàn cảnh khó khăn... Hiện thành phố không còn hộ đói, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 17,82% năm 2000 đến nay còn 2,81%, tương ứng 15.525 hộ với 37.656 nhân khẩu.

Với tinh thần “Chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, Hải Phòng tập trung tuyên truyền, vận động đóng góp ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, tạo nguồn lực giúp đỡ người nghèo, hộ nghèo, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an sinh xã hội...

Theo đó, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố vận động cán bộ, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, LLVT… đóng góp một ngày công làm việc; mỗi gia đình ở nội thành ủng hộ 20 nghìn đồng, gia đình ở ngoại thành ủng hộ 15 nghìn đồng góp Quỹ “Vì người nghèo”.

Văn Thịnh