Đợt vận động nhắn tin sẽ bắt đầu từ 0h ngày 15-10 đến hết 24h ngày 30-11-2016. Người dân có thể nhắn tin ủng hộ người nghèo theo cú pháp: VNN gửi 1409. Với mỗi tin nhắn, người dân đã đóng góp 15.000đ giúp sức cho công tác giảm nghèo bền vững. Đây là chương trình thiết thực nhằm hưởng ứng "Ngày Quốc tế chống đói nghèo" và cũng là ngày "Vì người nghèo" Việt Nam 17-10.

Số tiền đóng góp của cộng đồng thông qua đợt vận động nhắn tin này sẽ được sử dụng để giúp đỡ người nghèo, đặc biệt là các hộ nghèo ở những địa bàn đặc biệt khó khăn, hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số. Để có thêm thông tin về đợt vận động này, công chúng có thể gọi điện thoại đến tổng đài 19001530 hoặc truy cập website: 1400.vn.

Theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2016 - 2020, Việt Nam có hơn 2,33 triệu hộ nghèo (chiếm tỷ lệ 9,88% so với tổng số hộ dân cư toàn quốc) và hơn 1,23 triệu hộ cận nghèo (chiếm tỷ lệ 5,22%). Để giải quyết vấn đề nêu trên, Đảng, Nhà nước trong thời gian qua đã ban hành nhiều chính sách, pháp luật và ưu tiên đầu tư nguồn lực nhằm giảm nghèo bền vững.

Thực hiện Nghị quyết số 100/2015/QH13 ngày 12-11-2015 của Quốc hội về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020, Thủ tướng đã ban hành Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 2-9-2016 phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.

Hải Châu