Đây là căn nhà nhân ái với tổng kinh phí xây dựng là 350 triệu đồng, trong đó Đoàn Thanh niên Công an tỉnh hỗ trợ 150 triệu đồng trích từ quỹ “Ngôi nhà 1.000 đồng”. Số kinh phí còn lại do họ hàng, các tổ chức đoàn thể và nhân dân địa phương đóng góp ngày công, tiền công. Sau hơn 3 tháng khởi công xây dựng, đến nay ngôi nhà cấp 4A với tổng diện tích 75m2 đã được hoàn thành và bàn giao cho đồng chí Khoái.
Đoàn Thanh niên và lãnh đạo Công an tỉnh trao nhà nhân ái cho đồng chí Phan Hồng Khoái.

Đây là công trình phần việc thanh niên có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện trách nhiệm, tình cảm, sự sẻ chia của cán bộ chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh Thanh Hóa đối với những đồng nghiệp có cuộc sống khó khăn, qua đó góp phần động viên họ vượt qua khó khăn để vươn lên ổn định cuộc sống.

Minh Phương