Trước đó, 630 chiếc đèn đầu tiên đã được trao tại Điện Biên, đem lại lợi ich cho khoảng 9.500 người. Tại Yên Bái sẽ có 4 huyện nhận được hỗ trợ dài hạn của World Vision trong 15  năm gồm Văn Chấn, Trạm Tấu, Yên Bình và Lục Yên.

Đèn năng lượng mặt trời sẽ được sử dụng tại các địa điểm diễn ra hoạt động cộng đồng như câu lạc bộ dinh dưỡng, câu lạc bộ đọc sách, nhà trẻ, trường tiểu học và trạm xá. Loại đèn này có 3 cấp độ sáng, có thể hoạt động liên tục lần lượt trong 6 giờ (sáng nhất), 15 giờ (sáng vừa) và 90 giờ (sáng yếu). Đèn còn có thể trở thành nguồn sạc cho điện thoại di động với điện áp 5V và cường độ 500mA trong vòng 1 giờ.

Trẻ em nghèo vùng cao Điện Biên dùng đèn năng lượng mặt trời để học bài buổi tối.

World Vision bắt đầu hoạt động cứu trợ khẩn cấp ở Việt Nam năm 1988. Hiện nay, tổ chức này đang thực hiện 40 chương trình phát triển vùng và 16 dự án đặc biệt tại 15 tỉnh thành trên cả nước. 

Riêng trong năm 2015, tổ chức này đã dành 26 triệu USD để thực hiện các dự án hỗ trợ cho khoảng 3 triệu trẻ em nghèo Việt Nam.

K. Vy