Ngôi nhà mới xây mái lợp ngói, có diện tích khoảng 80m², trị giá 150 triệu đồng; trong đó, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật hỗ trợ 70 triệu đồng, phần còn lại là đóng góp của gia đình và người thân. Ngôi nhà là nơi thờ tự liệt sĩ và là chỗ ở cho bà Lưu Thị Văn.
Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam cùng các đại biểu và bà Lưu Thị Văn tại lễ bàn giao nhà tình nghĩa.
Như ý