Hoạt động của Đoàn Thanh niên Công an tỉnh nhằm tri ân công lao to lớn, sự hy sinh thầm lặng của các mẹ trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đoàn công tác thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Gừng.

Qua đây cũng thể hiện tinh thần, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên lực lượng Công an tỉnh Thái Nguyên đối với hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, giáo dục truyền thống lịch sử và đạo lý của dân tộc Việt Nam.

Minh Thắng