Trong số 200 phần quà trên, có 100 phần được trích từ Quỹ Vì người nghèo Trung ương, 100 phần do Công ty TNHH Mỹ Lệ tài trợ. Mỗi phần trị giá 500.000 đồng, trong đó 300.000 đồng tiền quà gồm các nhu yếu phẩm phục vụ trong sinh hoạt hàng ngày và 200.000 đồng tiền mặt.

Tại các nơi đến, bà Trương Thị Ngọc Ánh đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên bà con cố gắng vượt qua khó khăn, vươn lên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Đức Trí