Trung tâm hiện có hơn 100 học sinh khuyết tật, bị di chứng chất độc da cam. Đây là trường ngoài công lập, được thành lập vào tháng 4-2015, trên cơ sở người dân tự nguyện hiến đất xây dựng trung tâm và đáp ứng nguyện vọng của nhân dân.

Phần quà tuy nhỏ, nhưng là nguồn động viên các em bị khuyết tật, di chứng chất độc da cam; giúp các em vượt qua khó khăn để vươn lên trong học tập.

N.Thùy