Trung úy Nguyễn Lê Văn Tiến, Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an tỉnh, cho biết: Để đáp ứng nguyện vọng của bệnh nhân nghèo, đợt hiến máu tình nguyện lần này đa phần các đoàn viên thanh niên đều hiến máu O. Trong số đó, có nhiều người đã tình nguyện hiến máu từ 3-15 lần. Việc các đoàn viên thanh niên thường xuyên hiến máu tình nguyện vì cộng đồng là nghĩa cử cao đẹp, góp phần cứu sống nhiều bệnh nhân nghèo không có điều kiện chữa trị

N.Thùy