Tổng giá trị các phần quà trên 30 triệu đồng, do Phòng Tài chính vận động cán bộ chiến sĩ cùng Mạnh Thường Quân hỗ trợ. Những phần quà là tình cảm, tấm lòng của cán bộ chiến sĩ Phòng Tài chính với học sinh nghèo. 

Các phần quà giúp động viên các em học sinh cố gắng vươn lên trong học tập. 
Lãnh đạo Phòng Tài Chính Công an TP Cần Thơ trao tận tay những phần quà cho các em học sinh Cờ Đỏ. 

Thông qua hoạt động này, giúp cán bộ chiến sĩ hiểu sâu sắc hơn truyền thống tương thân tương ái, nêu cao tinh thần trách nhiệm bản thân đối với xã hội, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp người chiến sĩ Công an nhân dân.

Thanh Thúy