Tại lễ hội, Ban tổ chức đã thu được 411 đơn vị máu từ các tầng lớp nhân dân, trong đó có 399 đơn vị máu 350ml, 12 đơn vị máu 250ml, vượt 280 đơn vị máu so với chỉ tiêu đề ra. UBND tỉnh Bình Phước đã tri ân và tặng bằng khen cho 11 gia đình, 4 tập thể và 109 cá nhân đã có nhiều thành tích trong việc hiến máu tình nguyện cứu người.

Được biết, trong năm 2015, tỷ lệ số người hiến máu trên tỷ lệ dân số của Bình Phước đạt 1,82%, đứng thứ 6 trong 63 tỉnh, thành.

Đức Trí