Theo Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ, tính đến cuối tháng 9/2015, tổng số “Quỹ vì người nghèo” và chương trình an sinh xã hội của tỉnh đã thu được trên 12,8 tỷ đồng, trong đó Quỹ “Vì người nghèo” cấp tỉnh là 4,2 tỷ đồng; Quỹ “Vì người nghèo” cấp huyện và xã là trên 8,6 tỷ đồng. Quỹ “Vì người nghèo” của tỉnh đã tập trung giúp đỡ cho các hộ nghèo khó khăn về nhà ở; các hộ nghèo khi gặp khó khăn đột xuất; khám chữa bệnh; học tập; hỗ trợ hộ nghèo về vốn, các điều kiện sản xuất, thăm hỏi tặng quà trong các dịp lễ, tết..

Ông Trần Phù Tiêu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ cho biết: Để huy động được nguồn tiền lớn này, Ủy ban MTTQ tỉnh đã triển khai cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” đến 100% các huyện, thành, thị, các tổ chức thành viên Mặt trận Tổ quốc trên địa bàn tỉnh, đồng thời đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo các tổ chức công đoàn trực thuộc và công đoàn viên chức tỉnh vận động cán bộ, công chức và người lao động tham gia ủng hộ “Ngày vì người nghèo” có hiệu quả tại cơ quan, đơn vị mình. Nhờ đó, cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” đã trở thành hoạt động thường xuyên có hiệu quả được triển khai tới 100% khu dân cư trong tỉnh…

K.H.