Ngày hội hiến máu tình nguyện “Giọt máu tình nghĩa” năm 2020 là hoạt động có ý nghĩa thiết thực để cán bộ, giáo viên, công nhân viên, học viên Học viện chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của ngành CAND và của Học viện. 

Đây cũng là dịp để cán bộ, học viên toàn Học viện nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của máu và nghĩa cử cao đẹp của việc hiến máu tình nguyện, khơi dậy tinh thần tương thân tương ái, sẵn sàng hiến máu vì đồng đội và cộng đồng.

Ban tô chức tặng quà cho các bệnh nhân ung thư

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện CSND đã nhấn mạnh vai trò, tầm quan trọng và ý nghĩa nhân văn sâu sắc của hoạt động hiến máu tình nguyện. Đồng chí Giám đốc Học viện đề nghị cán bộ, giáo viên, học viên Học viện thể hiện tinh thần trách nhiệm sâu sắc với cộng đồng và xã hội, hăng hái tham gia hiến máu với tất cả lòng nhiệt tình, góp phần cung cấp những đơn vị máu chất lượng, đem lại cho các bệnh nhân hiểm nghèo niềm hy vọng, hạnh phúc bởi mỗi giọt máu là nguồn sống vô cùng quý giá.

Ban tổ chức tuyên dương các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong phong trào tuyên truyền, vận động và hiến máu nhân đạo

Ngay sau Lễ mít tinh, cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học viên Học viện đã tích cực tham gia hiến máu, cung cấp gần 800 đơn vị máu cho cộng đồng. 

Đông đảo các học viên tham gia hiến máu

PV