Theo thống kê, hiện trên địa bàn xã Sín Chéng, huyện Si MaCai vẫn còn 174 hộ nghèo, chiếm 21,4% tỉ lệ hộ nghèo của toàn xã. Trong đó, các thôn Mào Sao Chải, Sản Sín Pao, Sín Chải là những thôn thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn tập trung tỉ lệ nghèo cao nhất xã.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Tổ công tác Phòng Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai đã hỗ trợ 61 hộ dân thuộc 3 thôn 2 tấn gạo; 5 tạ muối.

Toàn bộ số gạo, muối hỗ trợ người dân dựa trên nguồn xã hội hóa.

PV