Tại lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và cán bộ công chức, viên chức đã dành ít nhất một ngày lương tham gia ủng hộ người nghèo thuộc dự án “di dân lịch sử” khỏi khu vực 1 Kinh thành Huế. Ước tính số tiền tham gia ủng hộ gần 40 triệu đồng, trong đó, có một số cán bộ công chức, viên chức ủng hộ 5 ngày lương, 10 ngày lương, đặc biệt có người ủng hộ 1 tháng lương nhằm giúp các hộ nghèo sớm ổn định cuộc sống, an cư, lạc nghiệp; góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội của tỉnh; chung tay giữ gìn di sản Huế.

Lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đóng góp ngày lương ủng hộ người nghèo thuộc dự án “di dân lịch sử” khỏi khu vực 1 Kinh thành Huế. 

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, dự án di dời, giải phóng mặt bằng khu vực 1 Kinh Thành Huế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh và của Trung ương trong năm 2019 và các năm tiếp theo; phù hợp với định hướng chung của tỉnh là ổn định cuộc sống người dân, nhất là bộ phận dân nghèo sống trong vùng lõi di tích. Dự án sẽ giải phóng mặt bằng, trùng tu, tôn tạo và phát huy giá trị các di tích trọng điểm thuộc Quần thể di tích Cố đô Huế.

Cán bộ Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đóng góp ủng hộ giúp người nghèo có cuộc sống ổn định sau khi di dời dân khỏi khu vực 1 Kinh thành Huế.

Thời gian qua, chủ trương của tỉnh Thừa Thiên Huế đã được các cấp, ngành và các tầng lớp nhân dân quan tâm, ủng hộ. Tuy nhiên, có không ít hộ dân sống trong khu vực 1 Kinh Thành Huế thuộc diện hộ nghèo, phần lớn người dân có đời sống hết sức khó khăn nên để di dời và TĐC rất cần sự chung tay của toàn xã hội.

Trước đó, ông Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế đã viết thư kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh đóng góp, ủng hộ người nghèo thuộc dự án nói trên để người dân có thêm điều kiện sớm ổn định cuộc sống.


Anh Khoa