Ngay từ đầu năm 2019, Chi đoàn Công an huyện đã xây dựng chương trình công tác đoàn thanh niên để thực hiện trong năm 2019, trong đó có nội dung phối hợp với Đoàn thanh niên xã Quảng An xây dựng sân Nhà văn hóa thôn An Sơn, góp phần hoàn thành các chương trình, mục tiêu để xã Quảng An về đích nông thôn mới trong năm 2019.

Chi đoàn Công an huyện và chi đoàn xã Quảng An đã vận động, đóng góp kinh phí xây dựng với 40 khối cát cấp phối, 200 bao xi măng (tổng số tiền trị giá khoảng 35 triệu đồng).

Đoàn viên thanh niên Công an huyện Đầm Hà tham gia xây dựng sân nhà văn hóa thôn An Sơn

Đồng thời huy động 32 đoàn viên thanh niên Công an huyện tham gia xây dựng sân Nhà văn hóa thôn An Sơn. Trong 1 ngày, chi đoàn Công an huyện Đầm Hà và chi đoàn xã Quảng An đã hoàn thành xây dựng sân Nhà văn hóa thôn An Sơn với tổng diện tích 400 m2 để bàn giao cho UBND xã Quảng An.

Đây là một trong những hoạt động thiết thực của Chi đoàn Công an huyện Đầm Hà nhằm hưởng ứng phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, góp phần giúp xã Quảng An hoàn thiện các tiêu chí để đạt xã chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2019.


Hoàng Tân