Đoàn thanh niên xung kích của Bệnh viện đã khám, tư vấn sức khỏe và tặng quà cho hơn 200 đối tượng thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, người có công với cách mạng. 

 

Một số hình ảnh hoạt động khám chữa bệnh đền ơn đáp nghĩa.

Đây là dịp các đoàn viên của Bệnh viện nêu cao tinh thần sẻ chia, trách nhiệm trong sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân; Thể hiện vai trò tiên phong “Đâu cần Thanh niên có, đâu khó có Thanh niên”, góp phần tô thắm thêm hình ảnh người chiến sĩ Công an vì dân phục vụ.

Đăng Minh