1. Cô Trần Thị Thoa - Việt kiều Đức ủng hộ bà Nguyễn Thị Phải: 5.000.000 đồng;

2. Bà Hoàng Thị Cẩm ở Vũ Thư, tỉnh Thái Bình ủng hộ cháu Vàng Đặng Thái Sơn ở huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang: 3.000.000 đồng.

3. Ủng hộ gia đình anh Hà Quang Chính ở Bắc Kạn: Bạn đọc Nguyễn Thị Hương Loan ủng hộ 500.000đ; bạn đọc Nguyễn Thị Lan Anh ủng hộ 500.000đ; anh Lê Đức Giang và Lê Đức Thân ủng hộ 500.000đ; Công ty RVTC 80.000.000 đồng.

4. Ủng hộ chị Tạ Thị Thắm ở huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam: Bạn đọc Phan Đuc Anh ủng hộ 200.000 đồng; bạn đọc Huynh Tan Thinh ủng hộ 300.000 đồng.

5. Ủng hộ cháu Nguyễn Đức Thế ở huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh: Bạn đọc Tran Thi Ngoc Hanh ủng hộ 200.000 đồng; bạn đọc Vu Huy Manh ủng hộ 1.000.000 đồng; bạn đọc ủng hộ 1.000.000 đồng; bạn đọc Phan Thi Huong ủng hộ 2.000.000 đồng; Shop Nuli Gia Lai ủng hộ 200.000 đồng; bạn đọc Nguyen Thi Huong ủng hộ 100.000 đồng; bạn đọc Lê Nữ Ngọc Bích 800.000 đồng.

6. Bạn đọc Kim Ngan ủng hộ gia đình anh Bùi Văn Tăng ở Làng Ấm, xã Lương Nội, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hoá: 300.000 đồng.

7. Bạn đọc Dương Văn Nam ủng hộ cháu Đinh Việt Hoàng ở xã Vạn Kim, huyện Mỹ Đức, Hà Nội: 300.000 đồng.

8. Ủng hộ Quỹ XHTT Báo CAND: Cô Lê Thị Cúc ở Hạ Hồi, Hà Nội 100.000 đồng; bạn đọc Lê Thọ Sanh 50.000 đồng. 

Quỹ XHTT Báo CAND