1. Ủng hộ em Ju Sép ở thôn Suối Thông A, xã Đạ Ròn, huyện Đơn Dương, Lâm Đồng: Bạn đọc Lê Văn Phú ủng hộ 200.000đ; bạn đọc Le Thi Ha Hien ủng hộ 500.000đ; bạn đọc Doan Thi Diem Thu ủng hộ 200.000đ; bạn đọc Hoang Thi Yen ủng hộ 100.000đ;

2. Ủng hộ gia đình bà Dương Thị Hoài: Bạn đọc Tran Te và Le Thi Sen ủng hộ 500.000đ; bạn đọc Trinh Thi Nhinh và Hue ủng hộ 1.000.000đ; bạn đọc Le Thi Dung ủng hộ 300.000đ.

3. Ủng hộ Quỹ XHTT Báo CAND: Bạn đọc Luong Thi Tham ủng hộ 300.000đ; bạn đọc Nguyen Thanh Thuy ủng hộ 500.000đ; bạn đọc Lam Thi Hoai Thuong ủng hộ 1.000.000đ.

4. Ủng hộ gia đình bà Tăng Thị Mơ ở thôn Đồng Bào, xã Gia Xuyên, huyện Gia Lộc, Hải Dương: Bạn đọc Lam Thi Dut ủng hộ 500.000đ; bạn đọc Pham Thi Viet Ha ủng hộ 300.000đ; bạn đọc Dao Thuy Linh ủng hộ 1.300.000đ.

5. Bạn đọc Tran Thi Anh Hong ủng hộ bé Trần Thị Thuý Hạnh ở thôn Tiến Thắng, xã Gia Viễn, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng: 200.000đ.

6. Bạn đọc Ta Thi Huyen Trang ủng hộ gia đình chị Nguyễn Thị Trọng ở xóm Thống Nhất 3, xã Vô Tranh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên: 100.000đ.

Quỹ XHTT Báo CAND