Ông Võ Văn Phán, Chủ tịch UBND huyện Kbang, tỉnh Gia Lai, chia sẻ huyện Kbang là địa bàn căn cứ cách mạng của tỉnh Gia Lai; những năm qua được sự hỗ trợ của Nhà nước, giúp đỡ của các cấp, các ngành và các nhà hảo tâm, Kbang đã thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, xây dựng nhà ở cho người nghèo, gia đình chính sách… Tuy nhiên, hiện tại ở các xã vùng sâu, vùng xa của huyện vẫn còn nhiều hộ nghèo, nhà cửa chưa ổn định...
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen cùng Báo CAND trao quà Tết cho người nghèo ở Tây Nguyên.

Thông qua Báo CAND, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen ủng hộ số tiền 100 triệu đồng bằng hiện vật là sản phẩm tôn của công ty sẽ giúp địa phương làm nhà ở cho 25 hộ nghèo, người dân tộc thiểu số ở xã Tơ Tung và Sơn Lang, huyện Kbang. Đây là nghĩa cử cao đẹp của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen và Báo CAND.  

Nhiều năm qua, Báo CAND cùng các nhà hảo tâm đã có nhiều đóng góp cho công tác xã hội từ thiện, đền ơn đáp nghĩa ở Tây Nguyên, đặc biệt là xây dựng Đền tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Ka Nak; xây dựng Nhà nghĩa tình đồng đội cho gia đình CBCS Công an có hoàn cảnh khó khăn, tặng quà Tết cho người nghèo, gia đình chính sách… Trong đó, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen cũng nhiều năm liền đồng hành cùng Báo CAND trong chương trình xã hội từ thiện, giúp người nghèo, gia đình chính sách ở Tây Nguyên nói riêng và cả nước nói chung.


Phú Lữ