​Ngày 10/4, 2.000 khẩu trang miễn phí được lãnh đạo Phòng An ninh chính trị nội bộ, các đoàn viên thanh niên tổ chức cấp phát cho người dân, tiểu thương tại chợ Long Hòa, chợ Phó Thọ thuộc phường Long Hòa, Long Tuyền, quận Bình Thủy.

Đại diện lãnh đạo Phòng An ninh chính trị nội bộ và Đoàn thanh niên Công an TP trao khẩu trang tại quận Bình Thủy.
Cán bộ chiến sĩ phát khẩu trang cho người dân và tiểu thương.

Cùng với việc phát khẩu trang miễn phí, các cán bộ chiến sĩ và đoàn viên thanh niên đã hướng dẫn người dân cách đeo khẩu trang đúng cách, theo dõi thông tin phòng phòng chống dịch Covid-19 đạt hiệu quả.

Như Anh